Sunday, April 26, 2009

Pembangunan Koswer Pedidikan - Permainan Puzzle Untuk Kanak-kanak

Pembangunan Koswer Pedidikan - Permainan Puzzle Untuk Kanak-kanak Pembangunan Koswer Pedidikan - Permainan Puzzle Untuk Kanak-kanak Rosiadi Bin Tajudin Kaedah permainan dianggap sebagai salah satu strategi instruksional yang efektif dalam pembelajaran terutamanya bagi kanak-kanak. Permainan boleh diintegrasikan dalam aktiviti pengajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi kanak-kanak serta usaha untuk menyelesaikan sesuatu tugasan pembelajaran.

Monday, April 20, 2009

Monday, April 6, 2009

Language Research Method

Mobile Game-Based Learning

Game Based Learning Part 2

Graham Brown-Martin - Game Based Learning

Digital Game Based Learning Once Removed

Making Games Based Learning Work in Secondary Schools

Digital Game-Based Learning in Businesses

Computer Games Based Learning in Scottish Schools

Language Learners And The Power Of New Technology