Sunday, April 26, 2009

Pembangunan Koswer Pedidikan - Permainan Puzzle Untuk Kanak-kanak

Pembangunan Koswer Pedidikan - Permainan Puzzle Untuk Kanak-kanak Pembangunan Koswer Pedidikan - Permainan Puzzle Untuk Kanak-kanak Rosiadi Bin Tajudin Kaedah permainan dianggap sebagai salah satu strategi instruksional yang efektif dalam pembelajaran terutamanya bagi kanak-kanak. Permainan boleh diintegrasikan dalam aktiviti pengajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi kanak-kanak serta usaha untuk menyelesaikan sesuatu tugasan pembelajaran.