Monday, December 26, 2016


NEWLY RELEASED : Dictionary for Backpackers and Business (English-Malay-Arabic) published by Telaga Biru Sdn Bhd. Author: Muhammad Sabri Sahrir (2017)Dictionary for Backpackers and Business ini disusun untuk membantu para pembaca dan profesional dalam penggunaan bahasa Arab bagi tujuan perbualan, perjalanan, pelancongan, perhubungan antarabangsa dan perniagaan. Ayat dan frasa yang digunakan dimudahkan struktur dan persembahannya, disertakan dengan baris dan transliterasi dan disesuaikan kandungannya dengan konteks semasa. Semoga Buku Panduan Bahasa Arab ini dapat membantu para pembaca mencapai objektif penggunaannya dengan efektif dan berkesan. - Penulis